• telefon
  • poczta

Instalacje rekuperacyjne Lublin

Rekuperacja Lublin

Co to jest i jak działa rekuperacja

Rekuperacja jest nowoczesnym, najbardziej zaawansowanym sposobem wentylacji budynków. Jest to mechaniczna zrównoważona wentylacja nawiewno-wywiewna z dodatkową funkcją odzysku ciepła. System rekuperacji oparty jest na centrali wentylacyjnej, czyli na rekuperatorze, którego centrum stanowi wymiennik ciepła. W zależności od rodzaju wymiennika, rozróżnia się kilka rodzajów rekuperatorów z różnymi stopniami odzysku ciepła (maksymalnie do 95%).

W systemie rekuperacji powietrze zasysane jest z zewnątrz poprzez czerpnię (otwór w ścianie zewnętrznej), następnie kanałami wentylacyjnymi wchodzi do rekuperatora, gdzie przechodzi przez wymiennik ciepła, w którym odbiera energię z powietrza wywiewanego z pomieszczeń. Następnie powietrze to jest nawiewane do budynku do pomieszczeń takich jak salon, sypialnia czy gabinet.

Identyczna ilość zużytego powietrza usuwana jest z pomieszczeń tak zwanych wilgotnych, czyli z łazienek i kuchni. Powietrze zużyte, przechodząc przez wymiennik, oddaje swoją energię do powietrza wchodzącego z zewnątrz nie mieszając się przy tym z nim. Cały proces przebiega bezgłośnie i z minimalnym zużyciem energii. Powietrze rozprowadzane jest po domu kanałami wentylacyjnymi, zwanymi również alternatywnie przewodami wentylacyjnymi.

Warto wiedzieć, że rekuperacja nie zastępuje systemu grzewczego, co oznacza, że każdy budynek wyposażony w rekuperację, musi i tak posiadać niezależny system grzewczy: piec gazowy, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, ogrzewanie nadmuchowe, kominkowe, czy inne. Przy spełnieniu określonych warunków i przy wzbogaceniu systemu rekuperacji o GWC lub system chłodzący rekuperacja może być sposobem na efektywne chłodzenie budynku.

W systemie rekuperacji powietrze, które jest nawiewane do domu, jest filtrowane. Zanim trafi ono do pomieszczeń, przechodzi przez filtry umieszczone wewnątrz rekuperatora, które oczyszczają nawiewane powietrze zatrzymując większość zanieczyszczeń, takich jak insekty, pył i kurz. Do wyboru są trzy rodzaje filtrów o różnych klasach filtracji:

Dla osób szczególnie wymagających, którym zależy na ponadprzeciętnej jakości powietrza wewnętrznego, istnieje możliwość montażu (na kanale nawiewnym systemu wentylacyjnego) urządzenia, które w sposób aktywny oczyszcza nawiewane powietrze. Zastosowana w nim zawansowana metoda RCI (Promieniowej Jonizacji Katalitycznej) jest bardzo wydajnym sposobem oczyszczania powietrza z bakterii, wirusów, grzybów, alergenów, roztoczy, zarodników pleśni, całkowicie je eliminując. Zdecydowanie obniża ona także ilość przenoszonych w powietrzu zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Dodatkowo urządzenie skutecznie redukuje jony dodatnie, które wytwarzane są przez sprzęt elektroniczny i mogą powodować częste bóle i zawroty głowy oraz złe samopoczucie.

A może jednak tradycyjna wentylacja grawitacyjna?

Wiele osób mieszkających w domach lub mieszkaniach z wentylacją grawitacyjną zdążyło się już przekonać, że ten sposób wentylowania pomieszczeń nie sprawdza się. Dzieje się tak dlatego, że prawidłowe funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej uzależnione jest od wielu czynników, między innymi od warunków pogodowych. Wentylacja grawitacyjna powinna być wspomagana w okresach, gdy nie ma wiatru, a temperatura na zewnątrz wynosi powyżej 12oC . Główne wady wentylacji grawitacyjnej to:

  • - konieczność zamontowania nawiewników w oknach, które do budynku wpuszczać będą powietrze z zewnątrz; to z kolei zapewni prawidłowy kierunek przepływu powietrza: od pomieszczeń w kierunku do kominów wentylacyjnych i na zewnątrz, a nie odwrotnie,
  • - duże wychładzanie budynku zimą: nawiewane do domu powietrze, szczególnie przy niskich temperaturach zewnętrznych, może być bardzo uciążliwe z dwóch powodów: raz z powodu temperatury (czasami nawet -20oC!), dwa z powodu intensywności przepływu, którego przy wentylacji grawitacyjnej nie można kontrolować,
  • - brak wymiany powietrza w okresach, gdy temperatura zewnętrzna wynosi ponad 12oC: nie występuje wtedy różnica ciśnień i naturalne ciągi powietrza nie występują:
  • - straty energetyczne: wytworzone przez system grzewczy ciepło bezpowrotnie ucieknie przez komin,
  • - brak kontroli ciągów powietrza: w okresach, gdy różnice ciśnień będą największe (niestety, zimą) dochodzi do intensywnej ucieczki powietrza i w efekcie do nadmiernego wychładzania budynku,
  • - często występujące tzw. ciągi wsteczne w kanałach wentylacji grawitacyjnej, kiedy to powietrze zamiast wychodzić z pomieszczeń, jest do nich nawiewane; ponieważ najczęściej dzieje się tak zimą, kratki wentylacyjne są szczelnie zaklejane taśmą: wtedy do żadnej wentylacji w pomieszczeniach nie dochodzi.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła już od wielu lat stosowana jest w domach w Niemczech, Holandii i całej Skandynawii (Szwecja, Norwegia, Dania), gdzie stanowi swego rodzaju standardowe rozwiązanie. Wieloletnie doświadczenia z tych krajów zostają teraz przeniesione również do Polski. Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wprowadzenie przez NFOŚiGW programu dopłat do kredytów dla inwestorów budujących domy energooszczędne lub pasywne, w których rekuperacja musi zostać zamontowana. Programy tychże dopłat w Polsce rozpoczęły się w maju 2013 roku: mają one przygotować Polaków, zarówno inwestorów, jak i projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych, do zaostrzonych wymagań dyrektywy unijnej. Zakłada ona, że w 2021 roku budowa domów o prawie zerowym zużyciu energii stanie się w Polsce obowiązkowa. Reguluje to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.