• telefon
 • poczta

Instalacje wentylacyjne Lublin

Instalacje wentylacyjne Lublin

Wymagana dokumentacja techniczna. Każda centrala wentylacyjna powinna mieć dokumentację techniczną, w której podana jest jej charakterystyka zawierająca:

 •  wykres zależności sprężu dyspozycyjnego i wydajności strumieni powietrza,
 •  pobór mocy i prądu dla poszczególnych biegów wentylatorów,
 •  poziom hałasu (w postaci poziomu mocy akustycznej najlepiej z rozbiciem na hałas emitowany
 • do każdego z przewodów oraz wokół obudowy),
 •  efektywność (zwana potocznie sprawnością) odzysku ciepła,
 • UWAGA: Podawana przez producenta efektywność powinna być liczona dla określonych i zrównoważonych
 • strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego (bez uwzględnienia dodatkowych
 • elementów dogrzewających, takich jak nagrzewnice wstępne) oraz, co ważne, przy podanych
 • parametrach powietrza wewnętrznego i zewnętrznego
 •  wymiary, masę,
 •  szczegółową instrukcję montażu i użytkowania wraz z podaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa
 • jej użytkowania.

UWAGA: Porównując wydajności poszczególnych central wentylacyjnych należy zwrócić uwagę, czy podawane są one dla tych samych wartości sprężu dyspozycyjnego, np. wydajność centrali wentylacyjnej 350 m3/h przy 100 Pa nie jest równoważna wydajności 350 m3/h przy 200 Pa.

Podstawowe wymagania dla centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła

Zaleca się, aby centrala wentylacyjna cechowała się:

 •  możliwością automatycznego, czasowego wyłączenia funkcji odzysku ciepła realizowaną poprzez by-pass (wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe) lub zatrzymanie wymiennika obrotowego w centralach wentylacyjnych wyposażonych w ten typ wymiennika,
 •  możliwie jak najwyższą sprawnością (80% lub więcej); przy wysokiej sprawności urządzenia uzyskuje się największe oszczędności wynikające z odzysku ciepła,
 •  automatycznym systemem antyzamrożeniowym, nie powodującym powstawania podciśnienia w budynku,
 •  energooszczędnymi wentylatorami prądu stałego,
 •  izolacją akustyczną oraz izolacją termiczną z materiałów nietoksycznych i zapewniających wysoką efektywność – brak izolacji powoduje utratę sprawności oraz wzmożony hałas centrali wentylacyjnej,
 •  możliwością łatwego demontażu wymiennika ciepła w celu jego wyczyszczenia. Pomimo zastosowania filtrów nawet o wysokiej klasie filtracji, nie można całkowicie uchronić wymiennika ciepła przed zanieczyszczeniem; brak możliwości czyszczenia może powodować w dalszej perspektywie nieprawidłową pracę systemu oraz generować zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

Sterowanie

Sterowanie wydajnością pracy układu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła może odbywać się ręcznie lub automatycznie. Sterowniki mają za zadanie regulację ilości powietrza w zależności od zapotrzebowania budynku. Rodzaje sterowników:

automatyczne – umożliwiają zaprogramowanie pracy systemu w cyklu dobowym i tygodniowym w oparciu o poniższe zalecenia. Każda centrala wentylacyjna powinna pozwalać na regulację pracy wentylatorów; najczęściej stosowane są trzy stopnie regulacji (w urządzeniach bardziej zaawansowanych występuje większa liczba biegów lub regulacja ciągła):
 • - bieg 1: zaleca się jego zaprogramowanie na czas nieobecności użytkowników oraz w godzinach nocnych,
 • - bieg 2: najczęściej zaleca się jego zaprogramowanie podczas dziennej obecności użytkowników,
 • - bieg 3: czasowe przewietrzanie pomieszczeń lub normalna praca dzienna przy wysokiej wilgotności powietrza wewnętrznego oraz przy zwiększonej liczbie osób.

UWAGA: Należy pamiętać, że intensywność wentylacji zależna jest od indywidualnego poczucia komfortu użytkownika sytemu wentylacji. Całkowite wyłączenie centrali wentylacyjnej następuje poprzez wyłącznik zasilania lub wyłączenie wtyczki z gniazda elektrycznego i dopuszczalne jest wyłącznie w czasie wymiany filtrów i prac konserwacyjnych

ręczne – wytyczne identyczne jak dla sterowników automatycznych, jednak sterowanie odbywa się bezpośrednio przez użytkownika. Zaleca się stosowanie sterowania automatycznego. Sterowanie ręczne wymagające kilkukrotnej zmiany parametrów jest niepraktyczne i w przypadku braku zmiany ustawień może powodować zbyt intensywną wentylację zimą lub zbyt małą intensywność wymiany powietrza latem. inne – należą do nich sterowniki regulujące pracę systemu wentylacyjnego w uzależnieniu od parametrów powietrza wewnętrznego, takich jak wilgotność lub zawartość CO2 w pomieszczeniach. Na przykład przekroczenie zadanego parametru wilgotności wprowadzonej do centrali wentylacyjnej powinno zwiększać intensywność wentylacji celem usunięcia nadmiaru wilgoci. Podobnie odbywa się sterowanie intensywnością przewietrzania w stosunku do zawartości dwutlenku węgla w pomieszczeniu – zwiększenie poziomu wykrytego przez czujnik CO2 powyżej zadanej wartości powoduje zwiększenie wydajności centrali wentylacyjnej do chwili usunięcia nadmiaru CO2 z budynku. Zaleca się stosowanie czujników wilgotności w pomieszczeniach sanitarnych, a czujników stężenia CO2 w pomieszczeniach mieszkalnych.