• telefon
  • info@kostka-brukowa-lublin.pl

Działalność naszej firmy

Projektowanie i zakładanie ogrodów Lublin

Stworzenie idealnego ogrodu wymaga działania według ściśle określonego planu. Składa się na niego kilka etapów, z których żadnego nie można pominąć: projektowanie ogrodu, zakładanie ogrodu i pielęgnacja ogrodu. Zaczynamy od inwentaryzacji terenu, przez prace projektowe, wykonawcze i pielęgnacyjne. W ten sposób sprawiamy, że pusta, jałowa przestrzeń nabiera form, kształtów i barw.

Projektowanie ogrodu jest procesem złożonym z kilku elementów:

  • - inwentaryzacji - plan istniejącego zagospodarowania terenu
  • - dokumentacji fotograficznej - terenu jak i obszarów sąsiadujących
  • - opisu - na tym etapie uwzględniamy wszystkie Państwa wymagania, oczekiwania, marzenia odnośnie wyglądu ogrodu
  • - koncepcji - szkice przedstawiające funkcjonalny podział ogrodu, jego kształt, formę i rodzaj
  • - projektu technicznego - obejmuje rzut ogrodu z naniesionymi składowymi - roślinnością, nawierzchnią, małą architekturą oraz z dołączonym wykazem roślinności
  • - wizualizacji - rysunki, szkice przedstawiające przyszły obraz ogrodu
  • - kosztorysu wykonawczego - jest to ostatni element procesu projektowania, obejmuje dokładny kosztorys wykonania ogrodu, uwzględniając ilość i koszt materiałów, sprzętu oraz robocizny, stworzony na podstawie wykonanych wcześniej projektów ogrodu i systemu nawadniającego.